16. Friður og réttlæti

Markmið: Stuðla að friðsælum og sjálfbærum samfélögum fyrir alla menn, tryggja öllum jafnan aðgang að réttarkefi og byggja upp skilvirkar og ábyrgar stofnanir fyrir alla menn á öllum sviðum

Undirmarkmið:

16.1    
Dregið verði alls staðar verulega úr öllum tegundum ofbeldis og tengdum dauðsföllum.

16.2    
Upprætt verði misnotkun, misneyting, mansal og allar tegundir ofbeldis gegn börnum og pyntingar á þeim.

16.3    
Réttarríkið verði eflt á landsbundnum og alþjóðlegum vettvangi og jafn aðgangur allra að réttarkerfinu tryggður.

16.4    
Eigi síðar en árið 2030 verði dregið verulega úr ólöglegu flæði fjármagns og vopna, efld endurheimt og skil á stolnum eigum og barátta gegn hvers kyns skipulagðri brotastarfsemi.

16.5    
Dregið verði verulega úr spillingu og mútum í öllum myndum.

16.6    
Þróaðar verði skilvirkar og ábyrgar stofnanir á öllum stigum sem hafa gagnsæi að leiðarljósi.

16.7    
Tryggð verði ákvarðanataka á öllum stigum þar sem brugðist er við aðstæðum, er víðtæk, byggist á þátttöku og er lýsandi.

16.8    
Víkkuð verði út og efld þátttaka þróunarlanda í stofnunum sem eru ábyrgar fyrir stjórnun á heimsvísu.

16.9    
Öllum verði útveguð lögleg skilríki, þ.m.t. fæðingarvottorð, eigi síðar en árið 2030.

16.10  
Tryggður verði aðgangur að upplýsingum og vernd grundvallarréttinda í samræmi við landslöggjöf og alþjóðasamninga.

16.a    
Viðeigandi landsbundnar stofnanir verði styrktar, s.s. á grundvelli alþjóðlegrar samvinnu, með því að efla getu á öllum stigum, einkum í þróunarlöndunum, til að koma í veg fyrir ofbeldi og berjast gegn hryðjuverkum og brotastarfsemi.

16.b    
Lög og stefnumál á sviði sjálfbærrar þróunar, án mismununar, verði efld og þeim framfylgt.