Umsóknir

Borgarasamtök leggja mikið af mörkum til þróunarsamvinnu og til neyðar- og mannúðaraðstoðar. Styrkur þeirra felst oft í nálægð við grasrótina í þeim samfélögum sem þiggja aðstoð og þau geta verið mikilvægir málsvarar þjóðfélagshópa sem standa höllum fæti og minna mega sín.  Frá og með árinu 2012 er sérstakur liður í fjárlögum ætlaður samstarfi við borgarasamtök.  Komið hefur verið á leiðbeinandi verklagsreglum og einu umsóknarferli fyrir öll verkefni, hvort heldur um er að ræða neyðar- og mannúðaraðstoð eða þróunarverkefni. 

Umsóknarfrestir fyrir verkefni á svið mannúðaraðstoðar eða þróunarverkefna verða auglýstir árlega. Ef um er að ræða umsóknir um neyðaraðstoð vegna náttúruhamfara og annarra atburða sem krefjast skjótra viðbragða eru umsóknarfrestir auglýstir sérstaklega. 

Nýjar verklagsreglur

Hér að neðan má finna verklagsreglur fyrir samstarf utanríkisráðuneytisins við borgarasamtök. Mismunandi verklagsreglur eru gefnar út  vegna þróunarverkefna,  mannúðaraðstoðar, og fræðslu- og kynningarverkefna. Jafnframt eru sett fram umsóknareyðublöð, skilgreiningar á hugtökum, sniðmát og gagnlegar upplýsingar fyrir umsækjendur styrkja, auk stefnumiða í samstarfi við íslensk borgarasamtök í þróunarsamvinnu og mannúðaraðstoð 2015-2019. Til að sinna upplýsingaskyldu til almennings mun ráðuneytið einnig birta lista yfir styrkþega innan tveggja vikna frá styrkúthlutun.

Tilgangur verklagsreglnanna er að gera grein fyrir faglegum og stjórnunarlegum skilyrðum sem borgarasamtök þurfa að uppfylla þegar þau sækja um slíka styrki til ráðuneytisins og þeim vinnureglum sem fylgt verður við afgreiðslu þeirra. Leiðbeiningarnar sæta endurskoðun í takt við breyttar áherslur.

Reglurnar fjalla meðal annars um ábyrgð, skyldur og eftirlit. Í reglunum er að finna vinnulag og önnur viðmið sem notuð eru við mat á umsóknum auk skilyrða sem borgarasamtök verða að uppfylla til að geta sótt um styrki. Horft er til gæða og árangurs verkefna. Litið er á skilvirkni og kröfur gerðar um vönduð og fagleg vinnubrögð, sem eru lykilatriði við ákvarðanatöku um framlög.

Verklagsreglurnar byggjast m.a. á alþjóðlegri stefnu og starfsaðferðum við styrkveitingar úr opinberum sjóðum og stefnumiðum ráðuneytisins í samstarfi við íslensk borgarasamtök í þróunarsamvinnu og mannúðaraðstoð 2015-2019. 

Markmið verklagsreglanna er að stuðla að árangursríkri samvinnu við borgarasamtök þar sem leikreglur eru skýrar og gagnsæjar. Jafnframt er lögð áhersla á sveigjanleika og að lágmarka fyrirhöfn og kostnað borgarasamtaka vegna styrkumsókna. Ef frekari upplýsinga er þörf, skal hafa samband við ráðuneytið í tölvupóstfangi: felagasamtok.styrkir@mfa.is

Einungis er tekið við umsóknum sem skilað er inn á þar til gerðum eyðublöðum. 

Umsóknir skal senda á netfangið: felagasamtok.styrkir@utn.stjr.is fyrir miðnætti á síðasta degi skilafrests.


Ath. pdf skjölin hér fyrir neðan geta verið stór og því er betra að hægri smella á tengilinn og velja Save target eða Save file as.